Sở GDCK có thể bị đình chỉ hoạt động

Sở GDCK có thể bị đình chỉ hoạt động

(ĐTCK) UBCK có quyền tạm đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của Sở GDCK, hoạt động lưu ký chứng khoán của VSD trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 193/2013 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở GDCK và Trung tâm lưu ký (VSD) thay thế Thông tư 151/2009 mà Bộ Tài chính vừa ban hành.

Một nội dung mới khác của Thông tư 193/2013 là Sở GDCK và VSD có trách nhiệm báo cáo UBCK trong vòng 72 giờ kể từ khi phát sinh các sự kiện: cảnh báo, kiểm soát và tạm ngừng giao dịch chứng khoán niêm yết và đăng ký giao dịch trên Sở GDCK; tạm thời đình chỉ hoạt động lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; thu hồi giấy chứng nhận thành viên của VSD…

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ báo cáo kết quả công tác tuân thủ và giám sát tuân thủ hàng năm của Sở GDCK và VSD, UBCK có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện công tác giám sát tuân thủ đối với các Sở GDCK và VSD. 

>>Sở GDCK Việt Nam sẽ có tên VSX

>>Sở GDCK Lào ký biên bản ghi nhớ hợp tác với HNX và HOSE

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%