SNZ: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (5%)

CTCP Phát triển khu công nghiệp (SNZ - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/10/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Kế toán Tổng công ty Sonadezi vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%