SNG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền (30%)

CTCP Sông Đà 10.1 (SNG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu – nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/09/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, CTCP Sông Đà 10.1 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/09/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%