SNG: CTCP Sông Đà 10.1 (HNX)


Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/04/2014, ngày chính xác Tổ chức phát hành thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại thành phố Pleiku- Gia Lai, địa điểm cụ thể Tổ chức phát hành thông báo sau.

VNIndex

921.53

0.48 (0.05%)

 
VNIndex 921.53 0.48 0.05%
HNX 133.58 -0.46 -0.34%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021