SNC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP XNK Thủy sản Năm Căn, Khu vực1, khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%