SNC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Năm Căn (SNC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ  đông thường niên năm 2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP XNK Thủy sản Năm Căn, Khu vực1, khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

- Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 145.81 -1.9 -1.3%
UPCOM 66.9 0.11 0.16%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021