SMT: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (12%)

 

Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2015

- Lý do và mục đích  : Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý  cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ  đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A sở  hữu 110 cổ phiếu. Số lượng cổ phần cổ  đông A được quyền nhận là 110 x 12% = 13,2 cổ phần. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 13 cổ phiếu mới và phần lẻ 0,2 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phiếu = 200 đồng cổ đông A sẽ được nhận bằng tiền mặt.

- Địa điểm thực hiện :

+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại VPĐD Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, địa chỉ: 135/1/130 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%