SMT: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (SMT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015

- Lý do và mục đích                   : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện         : Dự kiến ngày 17/04/2015

- Địa điểm thực hiện         : Công ty Cổ phần Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường, địa chỉ: Đường số 1 – KCN Long Thành, Đồng Nai

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%