SME bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký

(ĐTCK-online) Chiều ngày 2/11, Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), bà Phương Hoàng Lan Hương đã ký Quyết định 95/QĐ-VSD về việc đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của CTCK SME. Thời gian đình chỉ là từ ngày 3/11 đến ngày 3/12/2011.

Theo đó, SME bị đình chỉ nhận ký gửi chứng khoán, cầm cố chứng khoán và chuyển khoản chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của thành viên, trừ trường hợp chuyển khoản tất toán tài khoản và chuyển khoản thanh toán giao dịch. Lý do của việc VSD đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của SME là do công ty này đã thường xuyên vi phạm nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán của thành viên theo quy định của Quy chế hoạt động thanh toán bù trừ chứng khoán. Cũng trong quyết định này, SME có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ của thành viên lưu ký theo quy định và phải hoàn trả số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 3/11/2011.

Quyết định này được ban hành sau khi SME không còn khả năng thanh toán tiền mua đến hạn thanh toán tiền của NĐT vào chiều ngày hôm qua, 1/11. Trước đó, ngày 9/9/2011, VSD cũng đã có công văn số 4974/VSD-TTBT cảnh cáo SME do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và  thanh toán chứng khoán. Công ty đã thiếu hụt tiền thanh toán ngày 24 và 31/8/2011, đã vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán với số tiền hơn gần 7,9 tỷ đồng nhưng đến ngày 9/9 vẫn chưa hoàn trả khoản vay như quy định.

VNIndex

957.16

7.26 (0.76%)

 
VNIndex 957.16 7.26 0.76%
HNX 141.44 0.58 0.41%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%