SLS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017 bằng tiền (5%)

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 - 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán:  26/03/2018

- Địa điểm thực hiện:  

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/03/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%