SLS: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017 bằng tiền (55%)

 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2017

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 - 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/10/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

907.94

6.99 (0.77%)

 
VNIndex 907.94 6.99 0.77%
HNX 130.58 1.38 1.06%
UPCOM 60.59 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

23/09/2020
26/09/2020
28/09/2020
29/09/2020
05/10/2020
06/10/2020
07/10/2020
08/10/2020
12/10/2020
22/10/2020