SKV: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt (19,3%)

CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 19,3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.930 đồng)

- Thời gian thực hiện: 10/04/2018

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa – Quốc lộ 1A, thôn Cự Thạch, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân (bản gốc).

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%