SKS: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014


CTCP Công trình Giao thông Sông Đà (SKS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/2/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2014 (ngày chính thức Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Km10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2014;

+ Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2013 của Ban kiểm soát và kế hoạch công tác năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (SKS) vào Công ty cổ phần Sông Đà 2;

+ Một số nội dung liên quan đến thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Tin bài liên quan

VNIndex

936.74

-2.29 (-0.24%)

 
VNIndex 936.74 -2.29 -0.24%
HNX 140.71 0.73 0.52%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%