SJM : Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SJM – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Xa La/ Địa chỉ: 66 đường Phúc La - Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trên website: songda19.com.vn

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021