SJE: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty cổ phần Sông Đà 11 (SJE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Thời gian thực hiện: 06/01/2017
 - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 06/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%