SJD: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (25%)

SJD: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (25%)


CTCP  Thuỷ Điện Cần Đơn (SJD - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện:

+ Đợt 1: thanh toán 15% vào ngày 20/12/2019;

+ Đợt 2: thanh toán 10% vào ngày 31/03/2020;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục (xuất trình chứng minh/ thẻ căn cước, số cổ đông) để nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn-Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày đợt 1: thanh toán 15% vào ngày 20/12/2019; đợt 2: thanh toán 10% vào ngày 31/03/2020.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%