SJC: 6 tháng đầu năm, chi phí lãi vay tăng 6,56 lần

SJC: 6 tháng đầu năm, chi phí lãi vay tăng 6,56 lần

(ĐTCK-online) Theo báo cáo tài chính quý II của CTCP Sông Đà 1.01 (SJC), trong quý II, Công ty đạt doanh thu 53,061 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm là 94,906 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý II là 9,914 tỷ đồng, lũy kế nửa đầu năm là 7,99 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của SJC tăng, nhưng lợi nhuận lại giảm hơn 5%. Nguyên nhân của việc này là do chi phí lãi vay của Công ty tăng mạnh từ mức 3,505 tỷ đồng lên trên 23 tỷ đồng, tương đương bằng 6,56 lần so với cùng kỳ.

SJC hiện có vốn điều lệ 44,659 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đến cuối quý II là 100,872 tỷ đồng.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%