SJ1: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (6%)

CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu (SJ1 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2020

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/06/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,351.74

28.16 (2.08%)

 
VNIndex 1,351.74 28.16 2.08%
HNX 316.69 5.37 1.7%
UPCOM 87.17 -0.08 -0.09%