SIV: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP SIVICO (SIV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2021

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/02/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO và xuất trình chứng minh nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 05/02/2021.

VNIndex

1,168.47

1.14 (0.1%)

 
VNIndex 1,168.47 1.14 0.1%
HNX 249.22 3.1 1.24%
UPCOM 76.64 0.41 0.54%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông