SHS và ORS có lãi trong quý III

SHS và ORS có lãi trong quý III

(ĐTCK-online) CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS – sàn HNX) và CTCP Chứng khoán Phương Đông (ORS – sàn HNX) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Cụ thể, SHS công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu đạt 56,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 306,4 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của SHS đạt 152,2 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế âm 382 tỷ đồng. Năm 2011, SHS đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 386 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 135 tỷ đồng; EPS ước đạt 1.012 đồng; cổ tức 8%.

 

Trong khi đó, trong quý III, ORS đạt doanh thu 42,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,5 tỷ đồng, EPS đạt 63 đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của ORS đạt 110,2 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế âm 6,5 tỷ đồng, EPS -274 đồng. Năm 2011, ORS thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 65 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 12,8 tỷ đồng.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%