SHP được phát hành thêm gần 16,7 triệu cổ phiếu

SHP được phát hành thêm gần 16,7 triệu cổ phiếu

(ĐTCK-online) CTCP Thủy điện Miền Nam (SHP - UPCoM) vừa được UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo đó, SHP được chào bán 16.698.856 cổ phiếu. Đợt 1, Công ty sẽ phát hành 8,3 triệu cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10,78%, với giá 10.000 đồng/CP. Sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu đợt 1, Công ty phải báo cáo UBCK kết quả chào báo.

Sau đó, Công ty thực hiện đợt phát hành tăng vốn lần 2 với 8.398.856 cổ phiếu, bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9,84%, với giá 10.000 đồng/CP. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 770,1 tỷ đồng lên 937,09 tỷ đồng. ĐHCĐ của SHP đã thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 là 37,5 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 4%. Năm 2010, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 24,38 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 3%.

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 0.0 0.0%
UPCOM 74.46 -1.96 -2.63%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021