SHI tăng vốn mua thêm doanh nghiệp

SHI tăng vốn mua thêm doanh nghiệp

(ĐTCK) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 10/2017 để thông qua phương án phát hành cổ phần huy động vốn nhằm thực hiện mua một doanh nghiệp. 

Hiện tại, tên doanh nghiệp dự định mua chưa được SHI công bố. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Vĩnh Sơn chủ trì chuẩn bị.

Đồng thời, Công ty sẽ tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2016 với tỷ lệ 2%, ngày thanh toán là 10/10/2017. Ngày đăng ký cuối cùng hưởng cổ tức dự kiến là 18/9/2017.

Được biết, từ ngày 5/9 đến ngày 4/10/2017, ông Lê Hoàng Hà, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị SHI đăng ký bán 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,5%. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà - thuộc sở hữu của ông Lê Hoàng Hà, đăng ký mua vào 1,4 triệu cổ phiếu SHI theo phương thức thỏa thuận.

6 tháng đầu năm 2017, SHI đạt gần 1.100 tỷ đồng doanh thu, tăng 17%; lợi nhuận sau thuế đạt 41 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 115 tỷ đồng năm 2017, Công ty hoàn thành 44% chỉ tiêu doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,005.97

6.03 (0.6%)

 
VNIndex 1,005.97 6.03 0.6%
HNX 148.4 0.31 0.21%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021