SHI: Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 1 của cổ đông hiện hữu (87:10)


CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 1 của cổ đông hiện hữu

- Số lượng phát hành: 3.000.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 87:10 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 87 quyền được mua 10 cổ phiếu mới)

- Giá phát hành: 5.000 đồng/cổ phiếu

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết (nếu có):

+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

+ Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn, số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 115 cổ phiếu SHI sẽ được phân bổ 115 quyền mua. Số cổ phiếu được mua được tính toán như sau: 115*(10/87)=13,2 cổ phiếu. Vậy, cổ đông sẽ được quyền đặt mua tối ta 13 cổ phiếu, 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được cộng vào tổng số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán và sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các nhà đầu tư khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 14/08/2014 đến ngày 29/08/2014.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về đặt mua cổ phiếu:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 14/08/2014 đến ngày 09/09/2014.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%