SGD: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền (10%)

 

Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (SGD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:        07/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền

1/Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 07/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM, địa chỉ 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

- Nội dung đại hội: Sẽ thông báo bằng văn bản sau.

2/Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thanh toán: 09/03/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP sách giáo dục tại TPHCM (63 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 09/03/2015 và kèm theo Chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%