SFN: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2106

 

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 15/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 4 – Số 85-87 đường Tân Vĩnh, Quận 4, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%