SFC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015

- Lý do và mục đích:   Tổ chức Đại hội cổ đông năm tài chính 2014

- Nội dung cụ thể:      

- Tỷ lệ thực hiện:     1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện dự kiến: 04/04/2015

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 5, Tòa nhà SFC Building 146E Nguyễn Đình   Chính, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.     Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014;

+ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%