SED: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (16%)

SED: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (16%)


CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (SED - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2019

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/01/2020

- Địa điểm thực hiện:       

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán tài vụ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam -  231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 15/01/2020 và xuất trình CMND.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%