SEB trả cổ tức bằng tiền mặt,  tỷ lệ 15%

SEB trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB – sàn HNX) thông báo về việc trả cổ tức phần còn lại năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

Cụ thể, ngày 22/8 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức và đến ngày 7/9, SEB sẽ thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/mệnh giá. Trong đó, SEB trả cổ tức phần còn lại năm 2011 là 4% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 11%.

Được biết, Hội đồng Quản trị SEB vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện 6 tháng đầu năm với sản lượng điện phát là 67.500.000 kWh, đạt 48,2% kế hoạch năm, doanh thu đạt 74,843 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,75 tỷ đồng.

Về kế hoạch 6 tháng cuối năm, SEB dự kiến đạt sản lượng điện phát là 58.100.000 kWh, doanh thu ước đạt 44,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5,1 tỷ đồng.

Từ ngày 11/7 - 10/10, SEB đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển. Công ty Chứng khóan Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc) là công ty được ủy quyền thực hiện giao dịch.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%