SEB thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60%

SEB thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60%

(ĐTCK) Ngày 25/6/2018 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã SEB).

SEB hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý I/2018 là 524,421 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty lãi sau thuế 156,874 tỷ đồng cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trên báo cáo tài chính riêng lẻ là 133,65 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch lãi sau thuế công ty mẹ 97,13 tỷ đồng; chia cổ tức 25% vốn điều lệ.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, SEB cũng đã thông qua chủ trương đầu tư nhà máy điện năng lượng mặt trời Ea Krong Rou, công suất 8 MWp, diện tích 10 ha, với tổng mức đầu tư 162 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước tháng 6/2019. Đề án này nhận được sự ủng hộ của cổ đông là Tập đoàn Bitexco.

Tại cuộc họp này, bà Đinh Thu Thuỷ, con đẻ ông Đinh Quang Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị SEB đã được thông qua việc nhận chuyển nhượng 5,035 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên mức 25,175% vốn điều lệ mà không cần chào mua công khai. Giao dịch này đã được thực hiện ngày 5/6/2018. Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, sau giao dịch, sở hữu của bà Thuỷ và các bên có liên quan là 50,145% vốn điều lệ.

Tin bài liên quan

VNIndex

914.79

2.29 (0.25%)

 
VNIndex 914.79 2.29 0.25%
HNX 133.16 0.03 0.03%
UPCOM 61.78 0.49 0.8%