SEB: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  08/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 04/2016, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, P.Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nội dung lấy ý kiến: Chi tiết Công ty sẽ thông báo sau

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%