SEB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2019 (5%)

SEB: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2019 (5%)


CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung  (SEB - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/01/2020

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 14/01/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/01/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%