SEB: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 (6%)

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 6%/mệnh giá (600 đồng/cp)

- Thời gian thực hiện : 11/02/2015

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng  khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 11/02/2015 và xuất trình CMND.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%