Toàn cảnh buổi làm việc.Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Toàn cảnh buổi làm việc.Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Sẽ sắp sếp lại hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về yêu cầu cần thiết của việc sắp xếp, tinh giản hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc cấp tỉnh.

Chiều16/7, Đoàn kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH Trung ương khóa XI

“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những đòi hỏi tất yếu khách quan, hết sức cần thiết hiện nay, trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các thành viên trong Đoàn kiểm tra phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung trong thẩm tra, xác minh, đảm bảo nội dung, tiến độ thực hiện cuộc kiểm tra theo Kế hoạch đã đề ra, đồng thời cần lắng nghe ý kiến phản hồi của Bộ để xây dựng báo cáo đánh giá khách quan, trung thực. 

Sẽ sắp sếp lại hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc ảnh 1

 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.Ảnh:VGP/Huy Thắng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các báo cáo; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị để việc thực hiện cuộc kiểm tra đảm bảo theo đúng Kế hoạch.

Trước đó, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính vừa ban hành Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tại Nghị quyết này, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức, triển khai nhằm thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng.

Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ được ban hành nhằm mục tiêu, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa Ngành và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức;

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính. Đến năm 2021, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Thực hiện giảm các cục, chi cục, tổ (đội) và tương đương của các Tổng cục và tương đương; giảm tối thiểu 10% biên chế toàn ngành so với năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về yêu cầu cần thiết của việc sắp xếp, tinh giản bộ máy. Đơn cử, có những đơn vị tổ chức quy mô, quản lý địa bàn rộng và số tiền chi duy trì các đơn vị này mỗi năm lớn, nhưng thu ngân sách lại rất thấp.

Ví dụ có Cục Hải quan phụ trách địa bàn 3 tỉnh nhưng chỉ thu được 16 tỷ đồng tiền thuế, có thể xem xét hạ xuống thành chi cục. Ngoài hải quan, hơn 700 chi cục thuế cũng sẽ được cắt giảm một nửa và 63 phòng giao dịch kho bạc cấp tỉnh cũng sẽ được sắp xếp lại do thu không đủ bù chi.

Tin bài liên quan

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%