Sẽ công khai hóa thông số bancassurance

Sẽ công khai hóa thông số bancassurance

(ĐTCK) Dự thảo thông tư mới nhất về hướng dẫn triển khai bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance – viết tắt bancas) vừa được Bộ Tài chính đang được đưa ra lấy ý kiến.

Liên quan đến chế độ báo cáo, Dự thảo này quy định, định kỳ hàng quý, ngoài các báo cáo theo quy định hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm phải nộp cho Bộ Tài chính báo cáo tình hình triển khai hoạt động bancassurance, trong khi ngân hàng phải nộp báo cáo này cho NHNN.

Qua đó, cả 2 cơ quan quản lý này (Bộ Tài chính và NHNN) đều kiểm soát được các thông số liên quan đến tổng doanh thu phí, hoa hồng, cùng các khoản chi/nhận khác với mỗi một đơn vị ký hợp tác bancassurance (với doanh nghiệp bảo hiểm hay với ngân hàng).

Quy định kể trên cũng nhằm tăng cường hoạt động quản lý, giám sát của cơ quan quản lý, từ đó nắm đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động bancas ở mỗi doanh nghiệp bảo hiểm hay ngân hàng trong khi trước đó, khó có thể có được một kết quả chính thức về  bancassurance của từng doanh nghiệp cũng như của cả thị trường.

Được biết, đối tượng được tham gia lấy ý kiến bao gồm: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thời gian gửi về trước ngày 20/12/2013).

VNIndex

1,139.59

4.91 (0.43%)

 
VNIndex 1,139.59 4.91 0.43%
HNX 241.14 7.89 3.27%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%