Sẽ công khai danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận vào 15/11 hàng năm

Sẽ công khai danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận vào 15/11 hàng năm

(ĐTCK-online) Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lựa chọn DN kiểm toán được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Theo đó, để lọt vào danh sách kiểm toán được chấp thuận, DN kiểm toán phải có tối thiểu 30 khách hàng kiểm toán trong năm gần nhất. Trường hợp đã được chấp thuận kiểm toán trong các năm trước thì trong mỗi năm đã được chấp thuận đó phải có tối thiểu 5 khách hàng là tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Một nội dung đáng chú ý là UBCK phải công bố công khai danh sách DN kiểm toán và danh sách kiểm toán viên hành nghề của DN kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán trước ngày 15/11 hàng năm. Hiện nay, danh sách này thường được công bố rất chậm đến tháng 4 của năm sau, gây khó khăn cho cả DN kiểm toán và các đơn vị có nhu cầu kiểm toán.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.0 0.0%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%