SDV: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản


CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2014

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(01 cổ phiếu – 01 quyền b iểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2014

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung chính họp lấy ý kiến:

a) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Khai thác đá, cát, sỏi đất sét (0810)

+ Kiểm tra phân tích kỹ thuật (7120)

b) Bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty, cụ thể những nội dung sau:

+ Sửa nội dung: “ Trụ sở đăng lý của Công ty là Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam”

+ Bổ sung nội dung: “ Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là

38. Khai thác đá, cát, sỏi đất sét (0810)

39. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (7120)”

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%