SDT đầu tư hơn 72 tỷ đồng vào dự án Nậm He

SDT đầu tư hơn 72 tỷ đồng vào dự án Nậm He

(ĐTCK) HĐQT CTCP Sông Đà 10 (SDT – sàn HNX) vừa thông qua việc đầu tư 72,5 tỷ đồng để đầu tư dự án thủy điện Nậm He.

Cụ thể, SDT sẽ tham gia góp vốn thành lập CTCP Năng lượng Điện Biên (trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Sông Đà 706) để đầu tư dự án thủy điện Nậm He,xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên với vốn điều lệ 140 tỷ đồng. Trong đó SDT góp 72,5 tỷ đồng (tương ứng 51,79% vốn) được góp bằng giá trị xây lắp hoàn thành và tiền mặt, số vốn còn lại được góp bằng tiền mặt bởi CTCP Sông Đà 7 (67,4 tỷ đồng) và ông Nguyễn Thông Hoa góp 0,1 tỷ đồng.

Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên vừa thông qua ngày 16/4, SDT đặt kế hoạch năm 2013 đạt 938,92 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 80,75 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 15%. Kế hoạch đầu tư, ngoài việc đầu tư 72,5 tỷ đồng vào Nậm He, trong năm Công ty sẽ dùng 40 tỷ đồng để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2012, SDT trả cổ tức 18% bằng tiền mặt.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%