SDH: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (SDH – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 09/05/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3 – Tổng công ty Licogi- đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nam – Thanh Xuân – Hà Nội.

- Nội dung họp: Thông báo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%