SDG: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (20%) và ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Sadico Cần Thơ (SDG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt và Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

1. Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cp)

- Thời gian thực hiện : 21/03/2014

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại TVLK nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP SADICO Cần Thơ số 366E đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ kể từ ngày 21/03/2014. Khi đến nhận cổ tức, quý cổ đông nhớ mang theo sổ sở hữu cổ phần, CMND và giấy yều cầu trả cổ tức. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0710.3884354 – 0710.2212689.

2. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 : 1 ( 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện : đầu tháng 4 năm 2014

- Nội dung đại hội: sẽ thông báo sau trong thư mời

- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau trong thư mời

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%