SD9 ước đạt 19,47 tỷ đồng lợi nhuận

SD9 ước đạt 19,47 tỷ đồng lợi nhuận

(ĐTCK-online) Theo Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9 - sàn HNX), quý II/2011, Công ty ước đạt doanh thu 211,8 tỷ đồng, lợi nhuận 7,819 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch quý II. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SD9 ước đạt doanh thu 322,3 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch năm, lợi nhuận 19,47 tỷ đồng.

Trong quý III, Công ty đặt kế hoạch 228,636 tỷ đồng doanh thu, 15 tỷ đồng lợi nhuận, giá trị xây lắp khoảng 200 tỷ đồng, với mục tiêu 6 tháng cuối năm đạt lợi nhuận 41 tỷ đồng. Trong quý này, SD9 cũng đặt kế hoạch đầu tư giá trị 66,6 tỷ đồng, tổng kế hoạch đầu tư 6 tháng cuối năm 2011 khoảng 81,5 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%