SCO trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

SCO trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

(ĐTCK-online) CTCP Công nghiệp thủy sản (SCO - UPCoM) vừa thông báo về việc trả cổ tức đợt 2/2010. Theo đó, từ ngày 10/8 đến ngày 15/8, SCO sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

Cổ tức đợt 1 đã được Công ty thanh toán trong năm 2010 cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Được biết, năm 2010, SCO đạt 324,9 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 12,76 tỷ đồng và EPS 2.496 đồng. Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,03 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến bằng năm ngoái, 20%.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021