SCO trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

SCO trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

(ĐTCK-online) CTCP Công nghiệp thủy sản (SCO - UPCoM) vừa thông báo về việc trả cổ tức đợt 2/2010. Theo đó, từ ngày 10/8 đến ngày 15/8, SCO sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%.

Cổ tức đợt 1 đã được Công ty thanh toán trong năm 2010 cũng với tỷ lệ 10% bằng tiền mặt.

Được biết, năm 2010, SCO đạt 324,9 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 12,76 tỷ đồng và EPS 2.496 đồng. Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10,03 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến bằng năm ngoái, 20%.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%