SciO - thiết bị kiểm tra giá trị dinh dưỡng thức ăn, thậm chí phát hiện cả thuốc giả

(ĐTCK) SciO là một thiết bị cảm biến sử dụng kết nối Bluetooth, có khả năng quét từng loại thức ăn để phát hiện thành phần dinh dưỡng chứa trong đó, thậm chí phát hiện cả thuốc giả.

Tác giả NgocTuanz