Trụ sở SCIC

Trụ sở SCIC

SCIC điều chỉnh kế hoạch bán vốn đến hết năm 2012

(ĐTCK-online) Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mới đây đã điều chỉnh bổ sung danh sách bán vốn nhà nước năm 2011 thêm 50 doanh nghiệp; điều chỉnh bổ sung danh sách bán vốn nhà nước năm 2012 thêm 53 doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong 2 năm 2011 - 2012, SCIC sẽ bán vốn nhà nước tại 420 doanh nghiệp. Tính đến thời điểm 30/6/2011, SCIC đã bán vốn tại gần 520 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 466 doanh nghiệp) với giá trị sổ sách gần 1.300 tỷ đồng, thu về gần 2.800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trung bình gấp gần 2,17 lần so với mệnh giá.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%