SCIC đạt lợi nhuận sau thuế 15.826 tỷ đồng

SCIC đạt lợi nhuận sau thuế 15.826 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, năm 2016, các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty đều vượt kế hoạch và tăng so với năm 2015.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 18.629 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch và gấp 2 lần năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 15.826 tỷ đồng, bằng 107% so với kế hoạch và bằng 197% mức thực hiện năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của SCIC năm 2016 đạt 19,9%, bằng 1,24 lần kế hoạch năm.

Năm 2016, Tổng công ty bán vốn thành công tại 73 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 71 doanh nghiệp) và có 37 doanh nghiệp trong danh sách khó bán, thu về 16.112 tỷ đồng trên giá vốn 3.083 tỷ đồng, chênh lệch bán vốn năm 2016 dự kiến ghi nhận là 13.029 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2016, danh mục doanh nghiệp của SCIC có 146 doanh nghiệp, với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 18.841 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 88.108 tỷ đồng. Trong đó, có 22 doanh nghiệp nhóm A1 với tỷ trọng vốn nhà nước là 61%, 13 doanh nghiệp nhóm A2 với tỷ trọng vốn nhà nước là 6%, 33 doanh nghiệp nhóm B1 với tỷ trọng vốn nhà nước là 27% và 78 doanh nghiệp nhóm B2 với tỷ trọng vốn nhà nước là 6%.

Năm 2017, SCIC sẽ đẩy mạnh công tác tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước; triển khai tái cơ cấu và đẩy nhanh tiến độ bán vốn nhà nước; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án Tháp tài chính, Dự án tại khu đất 29 Liễu Giai; Dự án nhà máy sản xuất vắc xin… 

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%