SCIC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4.839 tỷ đồng

SCIC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 4.839 tỷ đồng

(ĐTCK) Ngày 24/2, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, trong năm 2020, SCIC tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước.

SCIC sẽ thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2020 của SCIC gồm: doanh thu 6.916 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.839 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.470 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8,3%; kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu SCIC báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 trước ngày 30/6/2020 và ngày 31/12/2020.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,011.51

2.64 (0.26%)

 
VNIndex 1,011.51 2.64 0.26%
HNX 150.51 1.58 1.05%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

02/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021