SCD: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (8%)


CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/08/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Quỹ Công ty Chương Dương, số 606 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. HCM trong giờ hành chính của các ngày làm việc từ ngày 10/08/2020 và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/hoặc thẻ căn cước công dân và sổ chứng nhận cổ phần sở hữu.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%