SCD: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014, Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013


CTCP Nước giải khát Chương Dương ( SCD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014; Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : dự kiến 29/03/2014 và sẽ thông báo cụ thể sau

- Địa điểm thực hiện : Sẽ thông báo sau

- Nội dung họp : Kế hoạch SXKD năm 2014 và các vấn đề khác

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện : 27/03/2014

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty từ ngày 27/03/2014 trong các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu và phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo quy định.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%