SC5: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (20%)

CTCP Xây dựng số 5 (SC5- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 29/08/2014 tại Tru sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5. Địa chỉ: Phòng Kế toán, lầu 9, số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021