SC5: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (20%)

CTCP Xây dựng số 5 (SC5- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/7/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/07/2014

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/08/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 29/08/2014 tại Tru sở Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5. Địa chỉ: Phòng Kế toán, lầu 9, số 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%