SBT: Ngày GDKHQ tạm ứng chia cổ tức bằng tiền mặt (7%)

 

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – Sàn HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/12/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng chia cổ tức (niên độ 01/07/2014 - 30/06/2015) bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thực hiện: 15/01/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/01/2016 và xuất trình CMND.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%