SBT: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 

Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2015

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện:       Từ 04/07/2015 đến 20/07/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%