SB1: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (8,4%)

CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (SB1 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/11/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 8,4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 840 đồng)

- Ngày thanh toán: 16/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn, giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền nhận cổ tức.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 151.17 0.37 0.24%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021